Valinnanvapaus

Vastuullisuus valinnoissa


Vapaus ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Sinulla on oikeus tehdä valintoja, mutta kaupungin tulee huolehtia vaihtoehtojen valvonnasta ja pelikentän säännöistä. Vastuullinen kaupunki huolehtii, että sen asukkaan valinnat ovat läpinäkyviä, reiluja ja kustannustehokkaita.

Enemmän valintoja, enemmän mahdollisuuksia

Kunnioitetaan kaupunkilaisten kykyä tehdä omia valintoja. Viranomaisten tulisi lähtökohtaisesti huolehtia, että julkisissa palveluissa löytyvät vaihtoehdot, valvoa niiden laatua sekä vaatia parempaa palvelua rahalla.  Vastaavasti kaupunkilaiset saisivat valita palvelunsa julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin edustajan väliltä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sote-uudistuksen myötä hyvinvointipalvelut siirtyvät maakunnille vuonna 2019. Sitä ennen Helsingin tulee jatkaa palveluseteleiden laajentamista uusille sosiaali- ja terveysaloille, jolla huolehditaan, että myös alan pienet yritykset ovat sisällä siinä vaiheessa kun laajempi valinnanvapaus avautuu uudistuksen myötä.

Päiväkodit
Pienten lasten vanhemmilla tulee olla tasamittaiset mahdollisuudet saavuttaa niin kunnalliset kuin yksityisetkin päiväkodit. Kaupungin tuen yksityisille tulee vastata tosiasiallista kustannusta, ei enempää eikä vähempää. Tämän jälkeenkin yksityiset tarjoajat tulevat kaupungille kustannustehokkaammaksi, mutta tärkeämpää on vanhempien mahdollisuus reiluun valintaan.

Koulut
Jokainen oppilas ja vanhempi saisi jatkossakin valita oman koulunsa, ja tähän ei tule tehdä muutosta. Valinnanvapaus mahdollistaa tulevaisuudessakin, että jokainen saa haluamaansa kieliopetuksen, erityisopetuksen ja lähimmän tosiasiallisen koulunsa. Valitettavasti vuosien mittaan esitetään toistuvasti kouluvalinnan rajoittamista.

Seniorihoiva
Jokainen meistä on oikeutettu kunnioitukseen ja yksilölliseen kohteluun. Senioreiden hoivassa kaupungilla on käytössä palveluseteli ja sen käyttöä tulee laajentaa siten, että hoivatarve perustuu enemmän tarpeeseen ja toiveeseen kuin massapalveluun.

Tekniset palvelut
Helsingin tulee olla jatkossakin kilpailukykyinen vesi-, jäte- ja energiahuollossa. Kilpailun tulee olla avointa ja tasapuolista kaikkia kohtaan. Samalla on pidettävä huoli, että liikelaitoksemme tekevät työnsä kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.