Yhteistuumin

Sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin


Kuntapolitiikassa parhaiten pärjäävät ne, jotka saavat kuulijansa oivaltamaan ja sitoutumaan. Jokaista valtuutettua yhdistää halu toimia kaupunkilaisten hyväksi, ja monesti ristiriitatilanteet ovat johtuneet viestin epäselvyydestä ja kyvyttömyydestä kohdata ongelmat. Politiikkaa tehdään ihmisten kasvoilla ja nimillä.

Yhdessä saavutamme enemmän

Meidät kaupunkilaiset on rakennettu elämään yhdessä. Otamme toiset huomioon joka päivä kulkiessamme liikenteessä kävellen, polkupyörällä tai autolla. Annamme tietä toiselle ja noudatamme yhteisiä pelisääntöjä - saatamme jopa tinkiä hieman omista oikeuksistamme, jotta kaikkien matka sujuisi jouhevammin. Yhtä lailla annamme tilaa julkisessa liikennevälineessä, mikäli kanssakaupunkilainen tarvitsee itseäni enemmän istumapaikkaa.

Aivan samat pelisäännöt pätevät kaupunkipolitiikassa ja vaikuttamisessa. Asia tehdään yhdessä. Noudatetaan pelisääntöjä, kuunnellaan toista ja ehkä jopa annetaan hieman tietä, jotta päätökset syntyvät haluttuun suuntaan. Omia tavoitteita ajaakseen tulee omat näkökannat perustella ja hakea niille tukea. Mikäli on avoin, rehellinen ja tuntee asiansa, niin päätökset syntyvät ikään kuin itsestään.

Minun arvopohjani perustuu seuraaviin tavoitteisiin.

  • Ajatukset auki uusille toimintatavoille.
  • Asiat valmisteltava enemmän alhaalta ylöspäin.
  • Yksityinen ja julkinen toimiala täydentävät toisiaan.
  • Enemmän kuuntelemista ja keskustelemista.

Haluan kaupungistamme avoimen, yrittäjämyönteisen ja osallistuvan.